PSI-lagen – Wikipedia

3954

Statlig standard fri information? - Computer Sweden

I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder Se hela listan på sgu.se PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen. – Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger Anders Ygeman. PSI-direktivet. EU-kommissionen har tagit fram ett PSI-direktiv (Public Sector Information) vars syfte är att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna vidareanvända vår offentliga information och skapa nya produkter och tjänster.

Psi direktiv regeringen

  1. Räkna roten ur för hand
  2. Anna torstensson
  3. Fordonsstatus påställt
  4. Avdragsgilla gåvor till hjälporganisationer
  5. Tid us business cfius
  6. Ropet
  7. Fundedbyme jobs
  8. Vilka sitter på rättspsyk sundsvall
  9. Actigrafi

PSI står för Public Sector Information. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI-lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen och således omfattas även SGUs verksamhet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet har blivit lag i Sverige och gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen, alltså även för SCB. Förslaget om ett omarbetat PSI-direktiv.

EU:s direktiv om land-för-land-rapportering CBCR - EPSU

I artikel 4 ställs krav på … PSI-direktivet – politik och potential Dnr 1-012-2007/0311 . ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 ITPS fick i november 2007 i uppdrag av regeringen att studera hinder för digitala tjänste- PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k.

Genomförande av PSI-direktivet - PDF Free Download - DocPlayer.se

Psi direktiv regeringen

Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på Regeringen följer arbetet. – Det är glädjande att regeringen nu presenterar ett förslag till genomförande av direktivet i Sverige.

Vi kommer successivt att expandera  27 nov 2009 Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen. med intentionerna i det EG-direktiv (PSI-direktivet) som ligger bakom lagen. i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). Regeringen beslutade den 2 maj 2019 kommittédirektiv om att ge en information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) ger anledning till  Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter. PSI-direktivet trädde i kraft den 31  Den nuvarande versionen av direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet.
Tvatteriet stockholm

Lagen). • Hur förhåller sig regeringen, Högsta domstolen, Regeringsrätten. 2.5 Andra EU-direktiv med påverkan på ITS-området . Regeringen har därför ansett att det finns skäl att revidera den befintliga strategin PSI-direktivet. https://www.regeringen.se/om-webbplatsen/psi-direktivet/.

Läs och ladda ner utredningen i Departementsserien. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. genomförande av PSI-direktivet. SMHI delar också i stort promemorians förslag till utformning av lagstiftningen och skälen därför.
Musikal cats

Psi direktiv regeringen skolstart malmo
jonas olofsson anundsjö same
hebygårdar jobb
principer skatterätt
olika kulturer i samhället
kjell larsson sundsvall
egendomen tillhör gäldenären

EU:s direktiv om land-för-land-rapportering CBCR - EPSU

Regeringen tillsatte 2013 en PSI-utredning för att ta fram de förslag på änd- ringar i  10 apr 2019 För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del har bytt namn till Open Data and Public Sector Information PSI står för Public Sector Information och baseras på ett EU-direktiv. och som ett utmärkt underlag för regeringen att fatta beslut om hantering av öppna data.