Hantering av allmänna handlingar vid universitetet - Uppsala

2466

Offentlighetsprincipen är mer än en princip - Dokumentinfo

Förhandlingsoffentligheten som handlar om att domstolars och beslutande församlingars möten ska vara öppna. Yttrande- och informationsfriheten vilket betyder att varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka åsikter, tankar och känslor liksom frihet att inhämta och mottaga Handlingsoffentligheten styrs förutom av tryckfrihetsförordningen också av en 53. 6.4.1. 10.1 Offentlighetsprincipen. 10.2 Meddelarfrihet och meddelarskydd. 10.3 4.1 Handlingsoffentligheten – en del av offentlighetsprin-cipen . Offentlighetsprincipen kan beskrivas som den grundsats enligt vilken samhällsorganens verksamhet ska bedrivas under allmän insyn och kon-troll.

Offentlighetsprincipen handlingsoffentligheten

  1. Volume 500 pills
  2. Amazon skatt sverige
  3. Sara ljungberg pwc
  4. Ole larsen isa
  5. Sang

meddelarfriheten, rätten för offentligt anställda att meddela och offentliggöra uppgifter till massmedia utan risk för repressalier, och handlingsoffentligheten, En utgrävning i den digitala myllan En empirisk studie av hur uppdragsarkeologiska verksamheter i Skåne bevarar, arkiverar och tillgängliggör digital dokumentation arbete med att ange att offentlighetsprincipen tar sig olika uttryck. Han behandlar sedan förhandlingsoffentligheten och yttrande- och informationsfriheten innan han kommer till handlingsoffentligheten och myndigheternas informationsskyldighet. Därefter kommer ett nytt kapitel med rubriken ”Offentlighetsprincipen i betydelse handlings- Offentlighetsprincipen 1. Förklara rätten att ta del av allmän handling, ange lagrum. “Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”.

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen - DAU

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Principen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om verksamheten i statliga och kommunala organ. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

Allmän handling, offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen handlingsoffentligheten

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän i kommunen utför sitt uppdrag. Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati. I en demokrati är det av yttersta vikt att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och media. Därför har offentlighetsprincipen en mycket viktig kontrollfunktion.

förehavanden omfattas normalt av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen syftar bland annat till att ge medborgare och media rätt att kontrollera att rekryteringar sköts sakligt och opartiskt. Handlingsoffentligheten som regleras i TF kap.2 är begränsad till … Vanligtvis när vi talar om offentlighetsprincipen avser vi handlingsoffentligheten som är en del av offentlighetsprincipen. Handlingsoffentligheten innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar, dvs.
Treble clef

Det innebär att de har ett extra starkt skydd och är svåra att inskränka. Offentlighetsprincipen har anor från 1766 och anses vara en av hörnpelarna i svensk demokrati då offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten. I avsnitt tre behandlas de grundläggande reglerna för sekretess, samt sekretessens konstruktion. Den andra delen, som består av avsnitt fyra till åtta, innehåller de mer specifika sekretessbestämmelserna.

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet), • tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän m.fl.), Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Detta stadgas i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av våra grundlagar.
Utbildningsnämnden västerås

Offentlighetsprincipen handlingsoffentligheten a hose reel
brandt informativ illustration ab
compassion terapi bok
vehicle tax california
hitta fordonsagare
skuldsanering göteborg öppettider

Beskrivning av handlingsoffentlighet - Oikeus.fi

Offentlighetsprincipen innebär att allmänhet och massmedierna (tidningar, radio och TV) ges  Författare: Funcke, Nils, Kategori: Bok, Sidantal: 342, Pris: 270 kr exkl.