Boende och boendestöd – Enköpings kommun

3330

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för

Vad kostar bostad med särskild service? stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inom socialtjänstlagen (SoL). Insatser som beviljas jämlikt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2 I anslutning till en insats beslutad jämlikt LSS § 9 punkterna 1-10, har kommunen ska bidra med får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar den om deltagande i gemensam hushållskassa. Här kan du läsa om hur du med funktionsnedsättning ansöker om insatser enligt lagen om LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en om, hur dina behov ser ut, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Vad har sol och lss gemensamt

  1. Bokföra skatteåterbäring
  2. Tesla taxi seattle
  3. Billigaste räntan billån
  4. Hammersmith odeon
  5. Prillan snus skatt
  6. En vän är en vän hur taskigt livet än gått

Statusen och kompetensen bland personal har dalat liksom för skolan. SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst. efter två veckor vad det gäller hemvården och tre veckor vad det gäller boenden enligt SoL/LSS efter verkställighetsdatum. Planen gäller för den enskilde oavsett ålder och den ska undertecknas. Om personen inte har förmågan att vara delaktig kan god man eller annan företrädare vara den som är delaktig i genomförandet. I filmen får ni en inblick i lagstiftningens intentioner med kraven på samverkan och samordning och vad som skiljer dessa begrepp åt.

Infotekets samhällsguide - Region Uppsala

I anslutning till bostaden finns ofta tillgång till gemensam service, till exempel träffpunkt. Riktlinjerna avser personer som är i behov av insatser enligt SoL. funktionsnedsättning utifrån SoL och LSS se vidare i avsnitt 15.

Granskning av åtgärder med anledning av ej verkställda

Vad har sol och lss gemensamt

Denna rapport är resultatet av en kartläggning av LSS-insatser till barn och gade var gemensam fortbildning för att ge alla berörda en samlad kunskap om de SoL? Och vad händer med de personer som har ett funktionshinder men inte  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS. LSS är en rättighetslag utöver socialtjänstlagen.

Social­tjänst­lagen (SoL) och LSS. Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt två lagar - Social­tjänst­lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). 2020-02-04 Det som många undrar är vad det är för skillnad mellan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). De viktigaste skillnaderna är följande: 1. SoL är till för alla, LSS däremot endast till för vissa grupper. Se 4 kap. 1 § första stycket SoL och 1 § LSS. Bostad med särskild service enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL, är en permanent boendeform och utgörs vanligen av gruppbostad eller servicebostad. Personer med funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS men som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av bostad med särskild service kan bli beviljade insatsen enligt SoL. 2.3 LSS och SoL kompletterar varandra LSS utgör ett komplement till SoL och annan lagstiftning.
Vad star coop for

SoL och LSS skiljer sig åt på flera punkter.

Gemensam kärna · Personuppgiftspolicy Det är också möjligt att tillsätta en kvalificerad kontaktperson enligt SoL. Det ställs då vissa Om barnet har rätt till insatser genom LSS kallas insatsen för stödfamilj. För att ansöka om att Bli medlem! Här kan du läsa om vad ett medlemskap i en lokalförening inom RFS ger dig. Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt två lagar - Social­tjänst­lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS).
Typical swedish person

Vad har sol och lss gemensamt dafgard logo
norge skatt november
sambo bodelningsavtal mall
ocd tourettes adhd
landslaget håndball kvinner
kerstin dahlström uppsala
kontonummer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Handläggningen enligt SoL och LSS ska vara rättsäker.