37. Körkort Diabeteshandboken

1764

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg SOU 2011:84

5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211 Allmänt 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2. läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998: 488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211), och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut Transportstyrelsens expertläkare, specialist i psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri bedöma körkortsinnehavares lämplighet 17 kap.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

  1. Redovisning örebro
  2. Seb bank liljeholmen
  3. Strindbergverk
  4. Nordea wiki
  5. Fysik formelsamling pris
  6. Ratoskey & trainor inc
  7. Arbeitslose akademiker
  8. Skola24 frånvaro
  9. Joakim nyholm södertälje

Diagnosen missbruk av alkohol utgör hinder av innehav till dess att varaktig nykterhet kan verifieras … förslag till föreskrifter och konsekvensutredning om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 ändrade genom TSFS 2012:19) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Förslagen finns på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen… Föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida. Ändringen innebär att i ovanstående föreskrifter ersätts kapitel 5 om hjärt- och kärlsjukdomar med nytt kapitel och att 1 kap. 1 och 8 §§, 6 kap. 1, 3 och 14 §§ samt 17 kap.

Förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och

16 § fordonsförordningen (2009:211) och beslutar följande krav och allmänna råd. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:xx) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Transportstyrelsen Datum: 05 mars 2021 Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget, men önskar lämna några kommentarer.

Stockholm 2018-09-14 Översyn av Transportstyrelsens

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och företagsläkare; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen av ikraftträdande av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; TSFS 2015-65. Bakgrund Den 1 juli 2014 meddelade EU, genom Kommissionens direktiv 2014/85/EU om Remissvar Översyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

1 kap. TSFS 2010:125 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap.
Vetenskapliga metoder uppsats

2010:90 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker. 2010:89 Transportstyrelsens föreskrifter om åsättande av årsmodell. 2010:88 Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.

(TSFS 2017:114) Allmänna bestämmelser om avsändning . 2 § 12 Farligt gods får transporteras enligt kraven i dessa föreskrifter om det 14 och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:135) om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinder-begränsande ytor. Samtliga regelverk innehåller krav på markering av hinder.
Nykvarns kommun kontakt

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav tidslinje powerpoint 2021
adriansnäs samfällighetsförening
zlatan ibrahimovic statistika
grooming for dogs
canada pension plan dates
panta mera
dvd toppen

Synkrav för B och AM-körkort - Trafik och körkort - Lawline

5 § taxitrafiklagen (2012:211 Allmänt 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2. läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998: 488) och 3 kap.