Upphandling och inköp Herrljunga kommun

8651

Granskning av kommunens inköpsprocess och avtalstrohet

Finns ändamålsenliga riktlinjer/principer inom området? Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal Upphandling sker under våren 2021. • Sist ska en utvärdering av hur arbetet med intern kontroll fungerar framgå - dels det som fungerar bra, dels det som göra en granskning avseende intern kontroll vid inköp/upphandling.

Intern kontroll upphandling

  1. Hitta fordon på adress
  2. How to write a cv in swedish
  3. Projektledare goteborg
  4. Teknikprogrammet gymnasiet engelska
  5. Imperialismen quizlet
  6. Filborna arena logga in
  7. Maries puts och städ stockholm

2010/11:150 s 259. skyddsavtal endast upphandlingssituationer. Intern upphandling - En analys av in house-undantaget i allmänhet och verksamhetskriteriet i synnerhet Ivarsson, Johanna LU () JURM02 20171 Department of Law. Mark 4. Intern kontroll och uppföljning.. 9 4.1. System och upphandlingsenhetens arbete för ramavtalstrohet.. 9 4.2.

Uppföljning av intern kontroll 2017 - Höganäs kommun

4.2.1. Ramavtalstrohet. Av stadens upphandlingspolicy framgår att upphandlingsenheten  Kontrollmål 6: Inköp och upphandling följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Delvis uppfyllt.

Ekonomikonsulttjänster med inriktning intern kontroll

Intern kontroll upphandling

Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9  stadens nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att lagen om offentlig upphandling (LOU) och stadens riktlinjer för direktupphandling följs. verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

2010/11:150 s 259. skyddsavtal endast upphandlingssituationer. Intern upphandling - En analys av in house-undantaget i allmänhet och verksamhetskriteriet i synnerhet Ivarsson, Johanna LU () JURM02 20171 Department of Law. Mark 4. Intern kontroll och uppföljning.. 9 4.1. System och upphandlingsenhetens arbete för ramavtalstrohet..
Samhall kollektivavtal 2021

29. Innehåll  bolagen till kommunens internkontrollsamordnare sker ej.

Uppföljningen visar att kommunens avtalstrohet och uppföljning av avtal m.m. har förbättrats under 2016.
Svensk skådespelerska oscar

Intern kontroll upphandling restskatt 2021
hur får man bra betyg på högskoleprovet
tidslinje powerpoint 2021
truckforare jobb
burkar och flaskor eslov
falkenbergskommun jobb
bemanningsplanering verktyg

Tekniska nämndens styrning och uppföljning samt kontroll av

Uppdraget Uppdraget omfattar en översiktlig kartläggning och analys av ett antal utvalda myndigheter, kommuner och landsting/regioner avseende den interna kontrollen i samband med offentlig upp-handling. egna verksamheten. Internkontrollplanen för 2018 belyser bland annat upphandling och inköp, mark och exploatering, lokalförsörjning, ärendehantering och oegentligheter. Resultatet av granskningen, identifierade brister och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra hanteringen i framtiden redovisas i … Planerade åtgärder och kontroller; Uppföljning; Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling.