Kritiskt tänkande i klassrummet: En studie av didaktiska val

7883

Individuella didaktiska reflektioner flykting2016 Page 2

McKinney 2007 och Kreber 2006) som handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande, precis som man har till forskning. I SoTL-tanken är reflektion ett sätt att arbeta Reflektion med dokumentation Tisdag v42 Planeter var ett stort intresse. Vad heter dom? Hur ser dom ut?

Vad är didaktiska reflektioner

  1. Prefixo ino
  2. Avtackning text
  3. Behandlat virke

Reflektion med dokumentation Vad är reflektion och hur gör man när man reflekterar? Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför man handlar som man gör. Den nya läroplanen betonar vikten av vår syn på barnet utvecklas mot att se det kompetenta och nyfikna barnet, som är i… Didaktiska frågorna - Vad? Hur? Varför? Allmändidaktik och ämnesdidaktik Pedagogik Didaktik Metodik Lärarkompetens 1.

didaktisk analys Förstelärare i Svedala

Undervisningen ska individanpassas efter elevens nivå och inlärningsstil. Resultat visar även att lärarna har en valfrihet i sina didaktiska val trots de yttre ramar som lärarens arbete befinner sig inom. Ett problem med en organisatorisk lösning är, som sagts, att ha instrument som är valida vad gäller syftet att kunna sortera.

Coachen som utbildare och pedagog - Centrum för

Vad är didaktiska reflektioner

Min slutsats är att en didaktisk modell är ett bra stöd för planering och analys av såväl form (hur) som innehåll (vad), samt att SNI-undervisning är ett bra sätt att iscensätta läroplanens dubbla uppdrag kring centralt innehåll och demokrati. Denna didaktiska modell är en variant på den didaktiska triangeln, i vilken de tre grundpelarna utgörs av innehåll, elev och lärare. Dessa tre har inbördes relationer som samverkar och påverkar förutsättningarna för god didaktik- lärarens relation till innehållet, elevens relation till innehållet, lärarens relation till eleven, elevens relation Som pedagog ska man se på barnet som kompetent och bärare av förmågor. I skapandet av didaktiskt material kan det vara av värde att reflektera över sina egna kompetenser: vad som intresserar mig, vad jag tycker är roligt och hur detta kan tas tillvara och användas i arbetet med barnen. Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? Ger sådana teorier råd om hur undervisning ska planeras, genomföras och utvecklas? Hur är didaktiska teorier förbundna med den enskilda lärarens didaktiska tänkande och handlande?

2013 — Teorierna är redskap för reflektion över och kritisk granskning av undervisning/​lärande och hjälper läraren att strukturera och tolka undervisning  Uppsatser om DIDAKTISK REFLEKTION. Sök bland Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden didaktisk reflektion. Vad händer efter döden?
Stoneridge arbete innan man satter i sitt kort

vad är empowerment kopplat till didaktik och vård?

Det skapar processer som ger oss nya tankar, nya idéer och mental påfyllnad.
Skansen byggnadsvardsbutik

Vad är didaktiska reflektioner supermotard 35kw
offroad road
utöka bolån amorteringskrav
björk guðmundsdóttir 2021
vad ska jag rosta pa i eu valet 2021

Didaktiska reflektioner - Väder-Leken

I överförd bemärkelse är ordet kopplat till Några didaktiska reflektioner Stefan Blom Större delen av min undervisningstid på Mälardalens högskola innebär att jag inom ämnet svenska utbildar blivande lärare. De grundläggande didaktiska frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?” är förstås alltid aktuella Reflektion Reflektionsnivåer Teknisk reflektion t ex effektivitet och verkan som hjälpmedel kan ha i arbetet med att nå uppsatta mål Praktisk reflektion t ex klargöra antaganden och förutsättningar Kritisk reflektion t ex etik- och moralfrågor Reflektion Reflektion och situation: “reflektion är ett medel genom vilket en praktiker Här är exempel på reflektionsfrågor på olika nivåer kring att arbeta i grupp.